Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.07.2012 do 31.07.2012
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.689.492,63
46,14
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
708.710,32
8,86
3
MGPT-R-A
MRKONJIĆ PUTEVI AD MRKONJIĆ GRAD
369.955,00
4,63
4
BNEL-R-A
BONEL AD BANJA LUKA
301.680,05
3,77
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
298.860,67
3,74
6
CDST-R-A
DRUŠTVENI STANDARD ČAJAVEC AD BANJA LUKA
247.036,90
3,09
7
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
230.738,39
2,89
8
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
223.351,77
2,79
9
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
204.157,77
2,55
10
OZTU-R-A
OZRENTURIST AD DOBOJ
157.767,70
1,97
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.564.205,99
19,57
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
7.995.957,19
100,00%

hov-top-10-07-2012