Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09.2021 do 30.09.2021
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u
saldiranom prometu
1 AURO-P-A OSIGURANJE AURA AD BANJA LUKA 2.157.840,00 45,85
2 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 958.002,59 20,36
3 RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 775.027,93 16,47
4 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 299.210,69 6,36
5 ATMK-R-A ENERGOINVEST AUTOMATIKA AD SARAJEVO 79.064,69 1,68
6 DRIN-R-A IGM DRINA AD BIJELJINA 64.974,60 1,38
7 UNCM-R-A UNICEP COMPANY AD BANJA LUKA 40.837,49 0,87
8 USBS-R-A VP UŠĆE BOSNE AD, ŠAMAC 34.173,00 0,73
9 MCDC-R-A MCD COMPANY AD BANJA LUKA 31.218,19 0,66
10 PSVN-R-A POSAVINA AD SRBAC 28.684,00 0,61
11 Ostale HOV OSTALE HOV 237.177,22 5,03
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 4.706.210,40 100,00%
 hov top 10 09 2021