Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2012 do 30.06.2012

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
4.128.338,47
49,45
2
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
426.855,98
5,11
3
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
421.308,50
5,05
4
BNPT-R-A
BIJELJINA PUT AD BIJELJINA
367.586,10
4,40
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
327.135,68
3,92
6
KZPT-R-A
KOZARAPUTEVI AD BANJA LUKA
319.335,51
3,83
7
PLRP-R-A
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
228.746,04
2,74
8
CFSU-R-A
ČAJAVEC FSU AD LAKTAŠI
212.761,60
2,55
9
PNBL-R-A
PLAN AD BANJA LUKA
188.612,80
2,26
10
VCJK-R-A
VUČJAK AD SRPSKI BROD
159.309,92
1,91
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.567.817,87
18,78
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
8.347.808,47
100,00%


hov-top-10-06-2012