Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.07.2021 do 31.07.2021
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 RSBD-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 4.249.687,57 41,19
2 KRJN-R-A GP KRAJINA AD BANJA LUKA 2.601.406,50 25,22
3 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.274.701,50 12,36
4 SGAS-R-A SARAJEVO-GAS AD ISTOÈNO SARAJEVO 350.676,40 3,40
5 HELV-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIÆGRAD 308.524,68 2,99
6 IPBL-R-A INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA 212.168,30 2,06
7 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 187.369,45 1,82
8 RSRS-O-B REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 147.925,63 1,43
9 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 135.005,50 1,31
10 ATMK-R-A ENERGOINVEST AUTOMATIKA AD SARAJEVO 92.186,61 0,89
11 Ostale HOV OSTALE HOV 757.069,18 7,33
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 10.316.721,32 100,00%
 hov top 10 07 2021