Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.05.2012 do 31.05.2012
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
BOKS-R-A
BOKSIT AD MILIĆI
1.086.540,00
14,79
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.079.219,92
14,69
3
FVMG-R-A
FABRIKA VIJAKA AD MRKONJIĆ GRAD
773.708,27
10,53
4
MKOS-R-A
MF OSIGURANJE AD BANJA LUKA
562.900,00
7,66
5
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
547.444,02
7,45
6
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
437.109,08
5,95
7
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
402.376,94
5,48
8
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
311.303,17
4,24
9
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
261.966,41
3,57
10
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
209.386,31
2,85
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.672.733,80
22,79
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
7.344.687,92
100,00%

hov-top-10-05-2012