Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.04. do 30.04.2012.

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RKDO-R-A
RUDNIK KREČNJAKA INTEGRAL CARMEUSE AD DOBOJ
3.907.005,74
39,33
2
TKDO-R-A
FABRIKA KREČA CARMEUSE INTEGRAL AD DOBOJ
1.679.541,68
16,91
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
755.399,71
7,60
4
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
578.372,54
5,82
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
522.948,56
5,26
6
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
435.507,18
4,38
7
POBJ-R-A
RK POBJEDA AD BIJELJINA
395.778,05
3,98
8
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
284.348,92
2,86
9
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
256.156,88
2,58
10
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
251.323,63
2,53
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
867.082,82
8,75
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
9.933.465,71
100,00%


hov-top-10-04-2012