Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.03.2012 do 31.03.2012

Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%učešća u saldiranom prometu
1
JHKP-R-A
ZIF JAHORINA KOIN AD PALE
750.168,84
15,73
2
NPDK-R-A
NAPREDAK AD BIJELJINA
375.743,73
7,88
3
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
344.677,33
7,23
4
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
341.883,95
7,17
5
BOKS-R-A
BOKSIT AD MILIĆI
325.110,12
6,82
6
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
309.076,54
6,48
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
277.856,44
5,82
8
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
273.602,37
5,74
9
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
261.828,57
5,49
10
CIST-R-A
ČISTOĆA AD BANJA LUKA
217.867,46
4,57
11
Ostale HOV
Ostale HOV
1.292.393,35
27,07
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
4.770.208,70
100,00%

hov-top-10-03-2012