Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02.2012 do 29.02.2012
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%učešća u
saldiranom
prometu
1
CMEG-P-A
ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA
763.800,00
13,63
2
NVGD-R-B
NOVI GRAD AD UGLJEVIK
755.284,95
13,48
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
701.883,67
12,53
4
JHKP-R-A
ZIF JAHORINA KOIN AD PALE
509.473,72
9,09
5
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
391.022,04
6,98
6
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
367.097,20
6,55
7
PLRP-R-A
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
298.131,33
5,32
8
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
268.537,83
4,79
9
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
255.074,63
4,55
10
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
233.858,43
4,17
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.058.338,62
18,91
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
5.602.502,42
100,00%

hov-top-10-02-2012