Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u januaru 2012.godine
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%učešća u
saldiranom
prometu
1
APGD-R-A
AUTOPREVOZ AD GRADIŠKA
390.536,96
13,08
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
304.859,88
10,21
3
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - mat. i nemat. ratna šteta 5
281.122,80
9,42
4
DEST-R-A
HI DESTILACIJA AD TESLIĆ
268.472,43
8,99
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - mat. i nemat. ratna šteta 3
240.438,71
8,05
6
SODJ-P-A
JAHORINA OSIGURANJE AD PALE
174.900,00
5,86
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - mat. i nemat. ratna šteta 1
114.127,69
3,82
8
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - mat. i nemat. ratna šteta 2
103.802,37
3,48
9
GLPR-R-A
TP GALAPROM AD ŠAMAC
95.069,52
3,18
10
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - mat. i nemat. ratna šteta 4
72.851,86
2,44
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
939.027,39
31,47
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
2.985.209,61
100,00%

hov-top-10-01_2012