Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.05.2008. do 31.05.2008. godine

Redni broj

Oznaka HOV

Naziv

Vrijednost transakcija

% od ukupnog redovnog prometa

1

BLPV-R-A

BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA

1.444.754,00

16,57%

2

KRIP-R-A

ZIF KRISTAL INVEST FOND AD B.LUKA

1.220.654,51

14,00%

3

TLKM-R-A

TELEKOM SRPSKE AD B.LUKA

910.388,25

10,44%

4

RSDS-O-A

REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja

735.242,67

8,43%

5

ZPTP-R-A

ZEPTER FOND AD B.LUKA

653.276,10

7,49%

6

TRZN-R-A

TRŽNICA AD BANJA LUKA

583.542,85

6,69%

7

EINP-R-A

EUROINVESTMENT FOND AD B.LUKA

346.717,33

3,98%

8

BRSP-R-A

ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA

172.551,73

1,98%

9

PLRP-R-A

POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA

136.355,11

1,56%

10

HETR-R-A

JP HIDROELEKTRANE NA TRBIŠNJICI AD

127.765,55

1,47%

11

OSTALE HOV

2.386.047,12

27,37%

UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE

8.717.295,22

100,00%HoV sa najvećim prometom - maj 2008. god.