Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.12. - 31.12.2011. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.380.411,36
19,80%
2
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
829.385,04
11,90%
3
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 5
443.013,24
6,35%
4
BMNT-R-A
BOSNAMONTAŽA AD PRIJEDOR P.O.
426.776,25
6,12%
5
APGD-R-A
AUTOPREVOZ AD GRADIŠKA
396.473,81
5,69%
6
PRVP-R-A
ZIF PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA
382.184,61
5,48%
7
DEST-R-A
HI DESTILACIJA AD TESLIĆ
268.712,43
3,85%
8
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3
252.385,28
3,62%
9
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
238.281,57
3,42%
10
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
227.483,09
3,26%
11
 
OSTALE HOV
2.127.030,00
30,51%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
6.972.136,68
100,00%

hov-top-10-12-2011