Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.10. - 31.10.2011. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
SODJ-R-A
JAHORINA OSIGURANJE AD PALE
1.428.146,72
24,57%
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
480.479,48
8,26%
3
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 5
386.178,13
6,64%
4
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
319.136,69
5,49%
5
VDBL-R-A
VODOVOD AD BANJA LUKA
280.000,00
4,82%
6
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
272.300,30
4,68%
7
RFUM-R-A
RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA
260.032,61
4,47%
8
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
222.549,27
3,83%
9
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
159.531,35
2,74%
10
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
154.944,83
2,67%
11
 
OSTALE HOV
1.850.297,19
31,83%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
5.813.596,57
100,00%
hov-top-10-10-2011