Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.08. - 31.08.2011. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 5
2.573.403,46
20,47%
2
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
1.549.964,22
11,59%
3
CMEG-R-A
ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA
1.270.500,00
10,98%
4
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
610.085,71
6,73%
5
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
473.943,10
6,72%
6
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
346.899,07
6,20%
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
311.630,15
4,06%
8
BENT-R-A
BENTONIT AD ŠIPOVO
267.430,10
3,75%
9
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BAJA LUKA
225.947,30
2,93%
10
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
220.269,72
2,82%
11
 
OSTALE HOV
1.451.771,99
23,75%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
6.473.320,84
100,00%

hov-top-10-08-2011