Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.07. - 31.07.2011. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 5
1.624.756,19
28,73%
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BAWA LUKA
749.429,53
13,25%
3
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
666.375,75
11,78%
4
SODJ-P-A
JAHORINA OSIGURANJE AD PALE
542.870,00
9,60%
5
MERK-R-A
MERKUR AD BANJA LUKA
386.113,25
6,83%
6
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
304.189,93
5,38%
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
245.688,75
4,35%
8
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
114.359,50
2,02%
9
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND ADA BANJA LUKA
101.730,29
1,80%
10
MPRD-R-A
MESOPRODUKT AD BIJELJINA
99.648,08
1,76%
11
 
OSTALE HOV
819.629,14
14,50%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
5.654.790,41
100,00%

hov-top-10-07-2011