Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.06. - 30.06.2011. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 5
1.032.206,53
11,31%
2
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
996.147,12
10,92%
3
MLEK-R-A
MLJEKARA AD BANJA LUKA
788.655,60
8,64%
4
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
701.954,60
7,69%
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
555.326,75
6,09%
6
VTNK-R-A
VITINKA AD KOZLUK
522.206,94
5,72%
7
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
455.211,16
4,99%
8
EINP-R-A
EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
296.249,90
3,25%
9
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
278.930,88
3,06%
10
MTIN-R-A
MOTEL INTERNACIONAL AD BANJA LUKA
271.962,40
2,98%
11
 
OSTALE HOV
3.225.086,27
35,35%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
9.123.938,15
100,00%

hov_top_10_06_2011