Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.05. - 31.05.2011. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.483.818,65
36,55%
2
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
565.904,53
13,94%
3
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
283.432,55
6,98%
4
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
220.268,73
5,43%
5
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
190.754,27
4,70%
6
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
181.204,53
4,46%
7
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
137.507,78
3,39%
8
HEDR-R-A
MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
128.606,29
3,17%
9
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
116.892,36
2,88%
10
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
115.733,03
2,85%
11
 
OSTALE HOV
635.447,04
15,65%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
4.059.569,76
100,00%

hov-top-10-05-2011