Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.04. - 30.04.2011. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
760.255,36
13,92%
2
HEDR-R-A
MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
705.108,20
12,91%
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
484.528,77
8,87%
4
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
472.964,02
8,66%
5
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
317.163,58
5,81%
6
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
260.122,43
4,76%
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
246.845,95
4,52%
8
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
213.982,10
3,92%
9
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
208.583,97
3,82%
10
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
206.921,64
3,79%
11
 
OSTALE HOV
1.585.837,56
29,03%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
5.462.313,58
100,00%

hov-top-10-04-2011