Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.03. - 31.03.2011. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
TRZN-R-A
TRŽNICA AD BANJA LUKA
20.099.424,02
70,38%
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
815.132,75
2,85%
3
HEDR-R-A
MH ERS AD TREBINJE ZP HIDRLOELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
778.339,99
2,73%
4
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
716.333,66
2,51%
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
621.824,77
2,18%
6
POBJ-R-A
RK POBJEDA AD BIJELJINA
498.565,64
1,75%
7
HPAL-R-A
PALAS AD BANJA LUKA
378.764,00
1,33%
8
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
371.947,00
1,30%
9
PLRP-R-A
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
287.058,65
1,01%
10
UNIP-R-A
ZIF UNIONINVEST FOND A.D. BIJELJINA
250.000,00
0,88%
11
 
OSTALE HOV
3.740.410,24
13,10%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
28.557.800,72
100,00%


hov-top-10-03-2011