Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2019 do 30.11.2019
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća u saldiranom
prometu
1 RSRS-O-C REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 6.419.728,55 37,14
2 RSRS-O-A REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.556.772,71 14,79
3 KRPT-R-A KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA 2.526.758,20 14,62
4 RSRS-O-B REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.471.813,06 8,52
5 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.427.167,87 8,26
6 INOP-U-A DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 429.783,00 2,49
7 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 414.448,62 2,40
8 MTNO-R-A METALNO AD ZVORNIK PO 328.365,37 1,90
9 CIST-R-A ČISTOĆA AD BANJA LUKA 308.017,20 1,78
10 CSHP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF CASH FUND 210.746,41 1,22
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.190.183,63 6,88
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 17.283.784,62 100,00%
 hov top 10 11 2019