Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10.2019 do 31.10.2019

Redni broj Oznaka HOV
Naziv
emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1 VITA-R-A VITAMINKA AD BANJA LUKA 5.583.683,56 29,95
2 RSRS-O-F REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 5.035.523,81 27,01
3 HELV-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZPHIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJLIĆGRAD 1.256.159,36 6,74
4 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 785.737,17 4,21
5 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 768.575,41 4,12
6 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 699.573,71 3,75
7 KCPP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND 648.335,99 3,48
8 FTRP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND 539.792,40 2,89
9 MTNO-R-A METALNO AD ZVORNIK PO 532.096,37 2,85
10 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 374.237,49 2,01
11 Ostale HOV OSTALE HOV 2.422.629,57 12,99
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 18.646.344,84 100,00%


 hov top 10 10 2019