Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.02. - 28.02.2011. godine

Redni broj 
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
TRZN-R-A
TRŽNICA AD BANJA LUKA
4.164.875,97
46,33%
2
EKVP-R-A
AKTIVA INVEST FOND AD BANJA LUKA
636.409,10
7,08%
3
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
628.982,13
7,00%
4
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
595.174,03
6,62%
5
VBIP-R-A
ZIF VB FOND AD BANJA LUKA
535.524,20
5,96%
6
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
375.631,44
4,18%
7
KMNL-R-A
KAMENOLOMI AD ZVORNIK
372.753,43
4,15%
8
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
272.428,43
3,03%
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
190.424,88
2,12%
10
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
140.319,22
1,56%
11
 
OSTALE HOV
1.077.737,74
11,99%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
8.990.260,57
100,00%

hov-top-10-02-2011