Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09.2019 do 30.09.2019.g.
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća usaldiranom
prometu
1 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.036.692,03 18,85
2 FTRP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND 969.389,77 17,63
3 HELV-R-A MJESOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZPHIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆGRAD 494.418,76 8,99
4 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 401.623,15 7,30
5 MRDN-R-A MERIDIAN AD BANJA LUKA 324.201,60 5,90
6 MMSP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 296.564,34 5,39
7 KCPP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND 289.098,74 5,26
8 HETR-R-A MJESOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE 211.250,03 3,84
9 OPTP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND 174.458,75 3,17
10 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 149.790,30 2,72
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.151.961,14 20,95
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 5.499.448,61 100,00%
 hov top 10 09 2019