Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.07.2019 do 31.07.2019

 Redni broj

 Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija
%učešća u
saldiranom prometu
1 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 3.172.836,76 38,35
2 PTSA-R-A GP PUT AD, SRPSKO SARAJEVO SA P.O. 863.277,87 10,43
3 JAPR-R-A JAPRA AD SA PO 561.547,16 6,79
4 PDPT-R-A PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 549.334,00 6,64
5 KRPT-R-A KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA 486.130,80 5,88
6 MLPH-R-A TP MALPREH AD BANJA LUKA 431.348,24 5,21
7 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 311.172,14 3,76
8 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 220.081,24 2,66
9 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 216.597,59 2,62
10 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 192.189,34 2,32
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.268.924,25 15,34
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 8.273.439,39 100,00%
hov top 10 07 2019