Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2019 do 30.06.2019

Redni broj
Oznaka
HOV
Naziv emitenta Vrijednost transakcija
% učešća
u
saldiranom
prometu
1 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4.377.563,51 34,04
2 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 2.286.277,63 17,78
3 PDPT-R-A PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 1.577.369,01 12,27
4 HBSN-R-A HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 1.424.501,92 11,08
5 GUBE-R-A GUBER AD SREBRENICA 626.745,84 4,87
6 DEST-R-A HI DESTILACIJA AD TESLLE 562.724,02 4,38
7 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 431.567,60 3,36
8 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 237.203,39 1,84
9 FTRP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND 171.966,21 1,34
10 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 105.784,16 0,82
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.058.010,30 8,22
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 12.859.713,59 100,00%

 
 hov top 10 06 2019