Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.05.2019 do 31.05.2019

Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta Vrijednost transakcija
% učešća
u
saldiranom
prometu
1 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.132.482,97 23,26
2 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 746.702,53 15,33
3 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 707.665,93 14,53
4 VITA-R-A VITAMINKA AD BANJA LUKA 377.078,22 7,74
5 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 229.120,34 4,71
6 BAIP-U-A DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 178.363,47 3,66
7 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 151.567,81 3,11
8 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 127.815,83 2,62
9 RSRS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 119.544,50 2,45
10 PPLP-U-A DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 116.320,41 2,39
11 Ostale HOV OSTALE HOV 982.992,32 20,20
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 4.869.654,33 100,00%

 hov top 10 05 2019