Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.04.2019 do 30.04.2019
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešša
u
saldiranom
prometu
1 VITA-R-A VITAMINKA AD BANJA LUKA 554.697,60 21,38
2 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 533.519,26 20,56
3 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 271.553,33 10,47
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 213.226,40 8,22
5 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 151.373,16 5,83
6 FTRP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND 121.770,11 4,69
7 ADBP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED BBABALANCED 101.433,24 3,91
8 JKIP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 85.567,16 3,30
9 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA 54.732,98 2,11
10 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 52.652,41 2,03
11 Ostale HOV OSTALE HOV 454.010,99 17,50
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 2.594.536,64 100,00%
 
 hov top 10 04 2019