Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.03.2019 do 31.03.2019
 
 
 
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA 1.816.846,39 36,77
2 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 545.797,63 11,05
3 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 525.664,31 10,64
4 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 491.786,93 9,95
5 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 263.244,83 5,33
6 FTRP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND 174.339,32 3,53
7 METL-R-A METAL AD GRADISKA 145.388,00 2,94
8 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 110.892,31 2,24
9 RSRS-O-G REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 104.863,60 2,12
10 MMSP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 90.416,85 1,83
11 Ostale HOV OSTALE HOV 671.611,33 13,60
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 4.940.851,50 100,00%
 
hov top 10 03 2019