Hartije od vrijednosti sa najveaam saldiranim prometom u periodu od 01.02.2019 do 28.02.2019
 
 
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1 PIBB-R-D PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD SLOBOMIR BIJELJINA 2.410.254,43 30,47
2 HEDR-R-A MJESOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD 1.140.916,96 14,42
3 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 769.361,67 9,73
4 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 588.112,06 7,43
5 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 384.014,84 4,85
6 FTRP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND 379.597,34 4,80
7 OPTP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND 302.897,54 3,83
8 PROM-R-A TP PROMET AD PRNJAVOR 144.158,33 1,82
9 MMSP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 143.194,24 1,81
10 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 136.672,91 1,73
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.510.948,11 19,11
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 7.910.128,43 100,00%
 
 
 hov top 10 02 2019