Hartije od vrijednosti sa najvćim saldiranim prometom u periodu od 01.01.2019 do 31.01.2019
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća usaldirano
mprometu
1 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 1.757.445,08 23,10
2 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.214.046,01 15,96
3 DROS-R-A DRINA OSIGURANJE AD MILLH 1.006.400,00 13,23
4 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 812.766,25 10,68
5 PROM-R-A TP PROMET AD PRNJAVOR 409.061,50 5,38
6 ADBP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC ANCED 322.416,42 4,24
7 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 198.493,98 2,61
8 RSDS-O-G REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 180.912,09 2,38
9 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 169.159,66 2,22
10 BOSP-U-A DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 161.798,00 2,13
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.375.553,40 18,07
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 7.608.052,39 100,00%
 hov top 10 01 2019