Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12.2018 do 31.12.2018
 
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 42.710.829,35 83,33
2 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.872.719,48 3,65
3 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.775.295,70 3,46
4 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.384.719,63 2,70
5 BVRU-R-A ZTC BANJA VRU^BCA AD BANJA VRU^CA 547.764,30 1,07
6 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 412.191,52 0,80
7 CMEG-R-A EAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA 293.050,00 0,57
8 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 221.508,07 0,43
9 PPLP-U-A DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 188.537,76 0,37
10 ADBP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 170.226,81 0,33
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.677.171,43 3,29
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 51.254.014,05 100,00%
 
 
 hov top 10 12 2018