Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2018 do 30.11.2018
 
 
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 5.101.447,63 60,59
2 PROG-R-A PROGRES AD BIJELJINA 836.376,27 9,93
3 UNZL-R-A UNIVERZAL AD BIJELJINA 304.073,52 3,61
4 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 271.714,71 3,23
5 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 265.344,71 3,15
6 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 251.179,05 2,98
7 MRDN-R-A MERIDIAN AD BANJA LUKA 180.462,60 2,14
8 CMEG-R-A ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA 126.500,00 1,50
9 PPLP-U-A DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 97.148,60 1,15
10 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 86.981,97 1,03
11 Ostale HOV OSTALE HOV 898.656,37 10,69
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 8.419.885,43 100,00%
 
hov top 10 11 2018