Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10.2018 do 31.10.2018
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća
u
saldiranom
prometu
1 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 8.240.822,92 42,44
2 RSBD-O01 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 3.238.717,81 16,68
3 RSBD-O08 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 3.126.636,99 16,10
4 KRPT-R-A KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA 1.790.209,50 9,22
5 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 432.439,12 2,23
6 HBSN-R-A HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 309.757,49 1,60
7 GLSS-R-A GLAS SRPSKE AD 250.764,48 1,29
8 ROPT-R-A ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC 158.028,90 0,81
9 TGKA-R-A TGP AD KAKMUZ-PETROVO 148.482,00 0,76
10 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 148.065,65 0,76
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.574.498,04 8,11
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 19.418.422,90 100,00%

 

hov top 10 10 2018