Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09.2018 do 30.09.2018
 
 
Redni broj
Oznaka
HOV
Naziv
emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća
usaldiranom
prometu
1 BROS-R-C ATOS OSIGURANJE AD BIJELJINA 23.923.396,55 72,64
2 RSRS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.936.713,36 8,92
3 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.164.174,82 6,57
4 MKOS-R-A MF OSIGURANJE AD BANJA LUKA 1.599.100,00 4,86
5 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 559.201,17 1,70
6 FTRP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND 274.612,31 0,83
7 PDNK-R-A PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR 177.906,40 0,54
8 RSRS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 122.637,15 0,37
9 MMSP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 108.317,56 0,33
10 AGKR-R-A AGROKRAJINA AD BANJA LUKA 102.028,27 0,31
11 Ostale HOV OSTALE HOV 965.963,85 2,93
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 32.934.051,44 100,00%
 
hov top 10 09 2018