Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2018 do 31.08.2018
 
Redni broj
Oznaka
HOV
Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća
usaldiranom
prometu
1 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 4.023.219,64 38,17
2 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.095.748,74 19,88
3 CMEL-R-A MIKROELEKTRONIKA AD, BANJA LUKA 691.582,50 6,56
4 CMEG-R-A ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA 360.000,00 3,42
5 RSRS-O-F REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 337.975,25 3,21
6 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 278.718,46 2,64
7 RSRS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 248.733,03 2,36
8 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 246.081,71 2,33
9 RSRS-O-C REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 240.530,48 2,28
10 RSRS-O-G REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 237.091,05 2,25
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.781.827,15 16,90
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 10.541.508,01 100,00%
 
hov top 10 08 2018