Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.07.2018 do 31.07.2018
 
 
Redni broj
Oznaka
HOV
Naziv
emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća
usaldiranom
prometu
1 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.241.771,79 23,00
2 BMNT-R-A BOSNAMONTAŽA AD PRIJEDOR P.O. 1.012.784,13 18,76
3 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 841.873,96 15,59
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 424.107,70 7,85
5 RSRS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 179.421,53 3,32
6 RSBD-O08 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 137.325,51 2,54
7 RSRS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 135.230,08 2,50
8 ADBP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 132.419,00 2,45
9 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 129.414,23 2,40
10 RSDS-O-G REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 127.810,99 2,37
11 Ostale HOV OSTALE HOV 1.037.623,27 19,22
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 5.399.782,19 100,00%
 
 
hov top 10 07 2018