Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2018 do 30.06.2018
 
  Redni  
broj
  Oznaka HOV   Naziv emitenta   Vrijednost transakcija  
   % učešća u
   saldiranom prometu    
1 CMEG-R-A ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA 2.282.041,92 20,98
2 RFUM-R-A RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIEA 1.312.647,10 12,07
3 RSRS-O-L     REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA     1.294.039,02 11,90
4 RSBD-O08 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.014.431,51 9,33
5 KMNL-R-A KAMENOLOMI AD SA PO ZVORNIK 500.035,99 4,60
6 PTKZ-R-A POTKOZARJE AD GRADIŠKA 469.941,01 4,32
7 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 458.790,42 4,22
8 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 424.371,78 3,90
9 PDPT-R-A PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 411.760,80 3,79
10 CIST-R-A ČISTOĆA. AD BANJA LUKA 337.473,48 3,10
11 Ostale HOV OSTALE HOV 2.370.563,23 21,79
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 10.876.096,26 100,00%
 
 hov top 10 06 2018