Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.05.2018 do 31.05.2018
 
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta Vrijednost transakcija
% učešća usaldiranom
prometu
1 MRDN-R-A MERIDIAN AD BANJA LUKA 2.309.230,51 34,47
2 RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.122.897,62 31,69
3 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 908.987,79 13,57
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 320.787,63 4,79
5 INOP-U-A DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 206.760,07 3,09
6 RSRS-O-D REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 118.706,05 1,77
7 RSRS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 80.194,31 1,20
8 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 70.994,21 1,06
9 FTRP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND 69.144,33 1,03
10 PDNK-R-A PRIJEDOREANKA AD PRIJEDOR 57.000,00 0,85
11 Ostale HOV OSTALE HOV 433.576,52 6,48
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 6.698.279,04
100,00%
 
hov top 10 05 2018