Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.01. - 31.01.2011. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
CIPC-R-A
ČAJAVEC-COMPANY ŠIPOVO IPC
804.609,50
12,51%
2
TRZN-R-A
TRŽNICA AD BANJA LUKA
639.745,58
9,95%
3
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3
525.589,54
8,17%
4
UNIP-R-A
ZIF UNIONINVEST FOND A.D. BIJELJINA
350.950,00
5,46%
5
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
350.396,98
5,45%
6
JHKP-R-A
ZIF JAHORINA KOIN AD PALE
341.862,08
5,32%
7
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
312.060,09
4,85%
8
BNIF-O-A
OPŠTINA BIJELJINA
299.400,68
4,66%
9
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
255.702,47
3,98%
10
LKSD-O-A
OPŠTINA LAKTAŠI
249.893,50
3,89%
11
OSTALE HOV
2.300.328,89
35,77%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
6.430.539,31
100,00%