Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.12. - 31.12.2010. godine

Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
TRZN-R-A
TRŽNICA AD BANJA LUKA
8.267.278,06
40,33%
2
INVP-R-A
ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA
2.126.379,74
10,37%
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.184.272,58
5,78%
4
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
983.591,29
4,80%
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
809.280,10
3,95%
6
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
758.414,53
3,70%
7
JHKP-R-A
ZIF JAHORINA KOIN AD PALE
725.956,85
3,54%
8
BNIF-O-A
OPŠTINA BIJELJINA
699.645,75
3,41%
9
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
486.456,65
2,37%
10
BLKP-R-A
ZIF BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
434.049,70
2,12%
11
 
OSTALE HOV
4.022.567,60
19,63%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
20.497.892,85
100,00%

hov-top1-12-12-2010