Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini  u periodu 01.11. - 30.11.2010. godine

Redni broj
Oznaka hov
Naziv
   Vrijednost transakcija
        % od ukupnog   redovnog prometa
1
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
1.102.884,84
16,08%
2
CJVC-R-A
ČAJAVEC AD BANJA LUKA
690.679,54
10,07%
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
661.006,92
9,63%
4
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
640.626,44
9,34%
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
597.726,72
8,71%
6
RUDI-R-A
RUDING AD UGLJEVIK
508.392,87
7,41%
7
TRZN-R-A
TRŽNICA AD BANJA LUKA
425.920,51
6,21%
8
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
334.412,44
4,87%
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
243.799,10
3,55%
10
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
222.049,06
3,24%
11
 
OSTALE HOV
1.433.220,00
20,89%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
6.860.718,44
100,00%

hov-top-10-11-2010