Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.10. - 31.10.2010. godine

Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
          % od ukupnog  redovnog prometa
1
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3.
1.889.318,05
32,90%
2
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
839.491,51
14,62%
3
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
823.018,19
14,33%
4
CFSU-R-A
ČAJAVEC FSU AD LAKTAŠI
443.277,00
7,72%
5
TRZN-R-A
TRŽNICA AD BANJA LUKA
289.247,30
5,04%
6
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
283.599,62
4,94%
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
253.317,36
4,41%
8
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
159.467,60
2,78%
9
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
124.553,24
2,17%
10
HEDR-R-A
MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
80.938,47
1,41%
11
 
OSTALE HOV
556.956,12
9,70%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
5.743.184,46
100,00%

hov-top-10_i-10-10