Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom redovne trgovine u periodu 01.09-30.09.2010. godine

Redni broj Oznaka hov Naziv
         Vrijednost transakcija
   % od ukupnog redovnog prometa 
1
TRZN-R-A
TRŽNICA AD BANJA LUKA
1.906.935,21
29,14%
2
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
761.019,90
11,63%
3
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
639.213,17
9,77%
4
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
606.301,69
9,27%
5
UNFC-R-A
UNIS-FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA
551.809,44
8,43%
6
JHKP-R-A
ZIF JAHORINA KOIN AD PALE
260.524,68
3,98%
7
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 1.
230.639,18
3,52%
8
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
225.377,18
3,44%
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
218.099,58
3,33%
10
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
202.066,06
3,09%
11
  OSTALE HOV
941.380,40
14,39%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
6.543.366,49
100,00%

 hov-top-10-10-10