Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.08. - 31.08.2010. godine
Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
1.044.313,49
26,42%
2
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
816.145,88
20,65%
3
METL-R-A
METAL AD GRADIŠKA
408.000,00
10,32%
4
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
251.250,27
6,36%
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
223.182,05
5,65%
6
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 1.
138.862,70
3,51%
7
ELVA-R-A
ELVACO AD BIJELJINA
127.600,00
3,23%
8
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
111.812,50
2,83%
9
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
111.438,70
2,82%
10
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
104.343,57
2,64%
11
OSTALE HOV
615.398,80
15,57%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
3.952.347,96
100,00%

hov-top-10-08-2010