Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom redovne trgovine u periodu 01.07-31.07.2010. godine

Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
KDVO-R-A
KOSIG DUNAV OSIGURANJE AD BANJA LUKA
2.297.773,50
25,99%
2
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
1.726.146,48
19,53%
3
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
959.182,47
10,85%
4
BBRB-R-A
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
584.200,00
6,61%
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
526.254,64
5,95%
6
MKOS-R-A
MF OSIGURANJE AD BANJA LUKA
330.000,00
3,73%
7
VDBL-R-A
VODOVOD AD BANJA LUKA
288.000,00
3,26%
8
GRDP-R-A
GP GRADIP AD PRNJAVOR
186.223,40
2,11%
9
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
148.973,56
1,69%
10
TRZN-R-A
TRŽNICA AD BANJA LUKA
137.238,08
1,55%
11
 
OSTALE HOV
1.655.908,86
18,73%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
8.839.900,99
100,00%

 
hov-top-10-07-2010