Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom redovne trgovine u periodu 01.06-30.06.2010. godine


Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog
 redovnog prometa
1
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
674.584,94
18,98%
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
545.133,23
15,34%
3
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 4
368.110,29
10,36%
4
BNEL-R-A
BONEL AD BANJA LUKA
250.346,62
7,05%
5
PROG-R-A
TP PROGRES AD BIJELJINA
161.517,00
4,54%
6
NOVB-R-A
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
155.300,00
4,37%
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
152.574,08
4,29%
8
BVRU-R-A
ZTC BANJA VRUĆICA AD
132.294,49
3,72%
9
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 1.
124.841,91
3,51%
10
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
122.090,63
3,44%
11
 
OSTALE HOV
867.188,57
24,40%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
3.553.981,76
100,00%

hov-top-10-06-2010