Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom redovne trgovine u periodu 01.05-31.05.2010. godine

Redni broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
748.902,57
22,04%
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
527.263,78
15,51%
3
NOVB-R-A
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
353.608,07
10,40%
4
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
301.545,36
8,87%
5
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
167.680,37
4,93%
6
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
165.185,93
4,86%
7
PDPT-R-A
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR
121.251,00
3,57%
8
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
94.357,20
2,78%
9
SNPO-O-A
MKD SINERGIJAPLUS DOO BANJA LUKA
79.100,57
2,33%
10
RFUM-R-A
RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA
69.288,46
2,04%
11
 
OSTALE HOV
770.466,26
22,67%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
3.398.649,57
100,00%


hov_top_10_05_2010