Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.04 - 30.04.2010. godine

Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 3
501.863,38
15,14%
2
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 1.
488.865,43
14,75%
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
347.009,71
10,47%
4
HELV-R-A
HE NA VRBASU AD
334.882,01
10,11%
5
RTEU-R-A
RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK
255.590,78
7,71%
6
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 2
193.210,73
5,83%
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta 1
191.012,06
5,76%
8
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
109.224,56
3,30%
9
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
99.441,22
3,00%
10
NOVB-R-A
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
94.775,00
2,86%
11
 
OSTALE HOV
698.120,21
21,07%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
3.313.995,09
100,00%

hov-top-10-04-2010