Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.03 - 31.03.2010. godine

Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
LKSD-O-A
OPŠTINA LAKTAŠI
2.024.940,64
23,19%
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
894.276,06
10,24%
3
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štedmja 1.
576.085,82
6,60%
4
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
535.671,32
6,13%
5
BNIF-O-A
OPŠTINA BIJELJINA
502.894,99
5,76%
6
PPRV-R-A
POLJOPRIVREDNIK AD DERVENTA
497.688,00
5,70%
7
PTSA-R-A
GP PUT AD,SRPSKO SARAJEVO SA P.O.
490.697,25
5,62%
8
GRDS-O-A
OPŠTINA GRADIŠKA
419.226,90
4,80%
9
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
328.040,49
3,75%
10
TDSK-R-A
DALEKOVOD TKS AD DOBOJ
219.221,40
2,51%
11
 
OSTALE HOV
2.244.570,91
25,70%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
8.733.313,78
100,00%

hov-top-10-03-2010