Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.04.2018 do 30.04.2018
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-L
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
5.665.554,96
60,46
2
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
750.141,99
8,00
3
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
451.163,38
4,81
4
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
426.172,65
4,55
5
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
331.600,59
3,54
6
RSRS-O-K
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
221.505,74
2,36
7
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
187.176,95
2,00
8
FTRP-U-A
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND
181.590,67
1,94
9
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
163.727,81
1,75
10
MKOS-R-A
MF OSIGURANJE AD BANJA LUKA
121.000,00
1,29
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
871.430,17
9,30
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
9.371.064,91
100,00%

      

      hov top 10 04 2018