Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.02 - 28.02.2010. godine

Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
JLLC-R-A
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA
890.690,50
21,76%
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
879.911,44
21,49%
3
BVRU-R-A
ZTC BANJA VRUĆICA AD
322.523,00
7,88%
4
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
318.571,08
7,78%
5
OCJH-R-A
OC JAHORINA AD PALE
207.514,00
5,07%
6
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
152.069,27
3,71%
7
ELDO-R-A
ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ
123.327,00
3,01%
8
NOVB-R-A
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
115.534,72
2,82%
9
HEDR-R-A
MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
106.413,90
2,60%
10
ELBJ-R-A
MH ERS ZEDP ELEKTRO BIJELJINA AD BIJELJINA
102.879,54
2,51%
11
 
OSTALE HOV
874.862,03
21,37%
 UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
4.094.296,48
100,00%

hov-top-10-02-2010_new1